Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất thẻ nhớ (memory Stick)

Câu 1: Khi làm việc với thiết bị sản xuất thẻ nhớ (memory Stick), điều nào là quan trọng nhất để đảm bảo an toàn?

Câu 2: Để tránh nguy cơ điện giật khi làm việc với thiết bị điện tử, bạn nên

Câu 3: Khi phát hiện dây điện hỏng hoặc hở trong khu vực làm việc, hành động đúng là

Câu 4: Để giảm nguy cơ cháy nổ trong phòng làm việc sản xuất thẻ nhớ, bạn nên

Câu 5: Khi sử dụng máy móc trong dây chuyền sản xuất, quan trọng nhất là

Câu 6: Trong trường hợp sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất, bạn nên

Câu 7: Công việc vệ sinh máy móc và dọn dẹp khu vực làm việc nên được thực hiện

Câu 8: Khi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất thẻ nhớ, bạn cần

Câu 9: Trong trường hợp cấp cứu do sự cố trong phòng làm việc, hành động đầu tiên là

Câu 10: Khi thấy hiện tượng bất thường trong quá trình làm việc, bạn nên

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời