Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất thức ăn thú cưng (pet food)

Câu 1: Cần làm những gì trước khi tiến hành vệ sinh máy móc trong xưởng sản xuất thức ăn cho thú cưng?

Câu 2: Để bảo vệ an toàn cho nhân viên, những vật dụng nào nên được sử dụng khi xử lý hóa chất trong xưởng sản xuất thức ăn thú cưng?

Câu 3: Khi nào bạn nên thực hiện việc kiểm tra an toàn vệ sinh thường xuyên trong xưởng sản xuất thức ăn cho thú cưng?

Câu 4: Bộ quần áo bảo hộ trong môi trường sản xuất thức ăn cho thú cưng nên được làm từ chất liệu nào?

Câu 5: Trong trường hợp cảm thấy khó thở hoặc có triệu chứng khác khi làm việc trong xưởng sản xuất thức ăn thú cưng, nhân viên nên làm gì?

Câu 6: Để tránh nguy cơ tai nạn khi sử dụng máy móc trong xưởng sản xuất thức ăn cho thú cưng, nhân viên nên làm gì?

Câu 7: Nhân viên nào cần được đào tạo về an toàn lao động trong xưởng sản xuất thức ăn thú cưng?

Câu 8: Khi sử dụng dụng cụ cắt trong xưởng sản xuất thức ăn cho thú cưng, bạn nên làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 9: Trong trường hợp xảy ra sự cố hoá chất trong xưởng, nhân viên nên làm gì đầu tiên?

Câu 10: Để đảm bảo an toàn lao động trong xưởng sản xuất thức ăn cho thú cưng, nhân viên cần làm gì về vệ sinh?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời