Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất thép (steel)

Câu 1: Trong môi trường làm việc của nhà máy sản xuất thép, nguy cơ cháy nổ cao nhất xuất hiện ở đâu?

Câu 2: Lý do chính của việc sử dụng PPE (trang thiết bị bảo hộ cá nhân) trong nhà máy thép là gì?

Câu 3: Trong trường hợp có sự cố cháy nổ, nhân viên nên làm gì đầu tiên?

Câu 4: Trong quá trình vận hành máy móc sản xuất thép, nhân viên nào chịu trách nhiệm chính về an toàn?

Câu 5: Theo quy định an toàn, khi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất thép, công nhân cần phải làm gì?

Câu 6: Trong nhà máy thép, việc bảo trì và kiểm tra thiết bị điện được thực hiện như thế nào?

Câu 7: Trong trường hợp thiếu sáng hoặc điện năng, công nhân nên sử dụng phương tiện nào để di chuyển an toàn trong nhà máy?

Câu 8: Công đoàn trong nhà máy thép có vai trò gì trong việc đảm bảo an toàn lao động?

Câu 9: Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, nhân viên nào phải điều khiển quy trình sơ cứu ban đầu?

Câu 10: Để tránh nguy cơ chấn thương do di chuyển vật nặng trong nhà máy thép, công nhân nên làm gì?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời