Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất thùng hộp carton (carton boxes)

Câu 1: Những gì làm tăng nguy cơ tai nạn trong quá trình sản xuất thùng carton?

Câu 2: Trong sản xuất thùng carton, yếu tố nào gây nguy hiểm chính từ các máy móc?

Câu 3: Đâu là bước đầu tiên trong việc kiểm soát an toàn lao động khi làm việc trong nhà máy sản xuất carton?

Câu 4: Công cụ nào sau đây được sử dụng để bảo vệ các nhân viên khỏi nguy cơ dập nát trong sản xuất thùng carton?

Câu 5: Khi làm việc gần máy móc trong xưởng sản xuất carton, điều sau đây là cần thiết nhất

Câu 6: Để ngăn ngừa cháy nổ trong nhà máy sản xuất carton, bạn nên

Câu 7: Khi di chuyển nặng nhọc trong xưởng carton, bạn nên

Câu 8: Trong trường hợp tai nạn xảy ra, bạn nên làm gì đầu tiên?

Câu 9: Trong quá trình sử dụng hóa chất để sản xuất carton, bạn nên

Câu 10: Trong quá trình sản xuất thùng carton, mối nguy hiểm chính nhất là gì?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời