Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất băng keo (tape)

Câu 1: Khi làm việc trong môi trường sản xuất băng keo, việc đeo đồ bảo hộ cá nhân (PPE) nào sau đây là cần thiết nhất?

Câu 2: Để tránh tai nạn khi sử dụng máy cắt băng keo, điều gì là quan trọng nhất?

Câu 3: Trong quá trình sản xuất băng keo, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra do điều gì?

Câu 4: Khi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất băng keo, nhân viên cần làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 5: Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên sản xuất băng keo nên làm gì đầu tiên?

Câu 6: Để đảm bảo an toàn khi vận hành máy móc sản xuất băng keo, việc kiểm tra thường xuyên nào sau đây là quan trọng nhất?

Câu 7: Trong quá trình sản xuất băng keo, vùng nguy hiểm nào cần được báo hiệu bằng biển báo?

Câu 8: Để đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao trong nhà máy sản xuất băng keo, nhân viên cần gì?

Câu 9: Nhân viên sản xuất băng keo cần làm gì để giảm thiểu nguy cơ về vấn đề sức khỏe liên quan đến tiếng ồn?

Câu 10: Khi xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất băng keo, nhân viên cần thực hiện bước nào đầu tiên?

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Trả lời