Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất vi xử lý (chip)

Câu 1: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến an toàn lao động trong sản xuất vi xử lý?

Câu 2: Trang thiết bị bảo hộ cá nhân nào phải được sử dụng khi làm việc với hóa chất trong sản xuất vi xử lý?

Câu 3: Biện pháp nào sau đây không giúp giảm thiểu nguy cơ hít phải bụi mịn trong quá trình sản xuất vi xử lý?

Câu 4: Khi di chuyển các tấm wafer (bánh bán dẫn), cần lưu ý điều gì sau đây để đảm bảo an toàn?

Câu 5: Khi sử dụng các thiết bị laser trong sản xuất vi xử lý, cần tuân thủ những quy định an toàn nào?

Câu 6: Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép trong khu vực sản xuất vi xử lý là bao nhiêu?

Câu 7: Dấu hiệu nào sau đây cho thấy có thể bị ngộ độc hóa chất trong quá trình sản xuất vi xử lý?

Câu 8: Khi xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà máy sản xuất vi xử lý, cần thực hiện các bước nào sau đây?

Câu 9: Đào tạo an toàn lao động về sản xuất vi xử lý cần được thực hiện bao lâu một lần?

Câu 10: Người lao động có quyền từ chối thực hiện công việc nếu không được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân trong trường hợp nào?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời