Trung tâm huấn luyện an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động
Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Trung tâm huấn luyện an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động ra đời với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động hạn chế được tai nạn lao động. Bên cạnh đó, các công ty huấn luyện an toàn cũng phải được các cơ quan chức năng đánh giá và cấp giấy phép hoạt động thì mới có đủ năng lực đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, để trở thành một trung tâm huấn luyện an toàn khác biệt, đổi mới toàn diện về phương pháp giảng dạy hiệu quả thì sẽ có những tiêu chuẩn cao hơn phải đáp ứng được.

I. Cơ sở vật chất của trung tâm huấn luyện an toàn

Việc kiểm soát các yếu tố tại phòng học ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện sẽ làm tăng hiệu suất giảng dạy và hiệu quả tiếp thu kiến thức của học viên.

 • Diện tích phòng học được xác định với tiêu chuẩn 2m2/người lao động, tổng diện tích phòng học tối thiểu trên 60m2.
 • Phòng học phải được chiếu sáng tự nhiên theo quy định về tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành TCXD 29:1991 và TCXD 16:1986.
 • Hướng chiếu sáng không cho phép chiếu sáng từ phía tường bố trí bảng phòng học.
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động
Một lớp học huấn luyện an toàn lao động có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn Hạng C theo nghị định 44
 • Đối với ánh sáng nhân tạo thì mật độ công suất chiếu sáng phải đảm bảo không dưới 15W/ m2, độ rọi trên mặt phẳng làm việc không dưới 300 lux.
 • Bàn ghế phải phù hợp với quy định trong TCVN 7490, thiết kế tối đa không quá hai chỗ ngồi, bàn và ghế rời nhau độc lập.
 • Phòng học cần có các thiết bị trình chiếu, trang thiết bị dạy học, tất cả phải được bố trí hợp lý trong hệ thống phòng học, thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản.
 • Phòng học phải đảm bảo yêu cầu về an toàn và kỹ thuật trong phòng chống cháy nổ, hệ thống điện, thoát khí … đảm bảo sự thuận tiện trong việc sử dụng và trong công tác bảo trì, sửa chữa.
 • Cửa ra vào, cửa sổ của phòng học phải đảm bảo theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, thuận tiện trong sử dụng, và phải có lối thoát hiểm.
 • Phòng học phải đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, nền và sàn phòng học đảm bảo dễ vệ sinh, không trơn trượt, không ẩm ướt, tránh được hiện tượng nồm ướt.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG


II. Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn
Giảng viên huấn luyện an toàn lao động phải có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm

Giảng viên đào tạo an toàn sau đây được gọi là người huấn luyện. Người huấn luyện có khả năng giảng dạy các khung chương trình nhất định tùy vào trình độ và kinh nghiệm theo sửa đổi bổ sung tại khoản 7 điều 1 nghị định 140/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Giảng dạy về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

 • Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Giảng dạy nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

 • Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng hoặc tổ chức triển khai về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc 2 trường hợp trên và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

3. Giảng dạy nội dung lý thuyết chuyên ngành

 • Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Người có trình độ cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

4. Giảng dạy thực hành về an toàn vệ sinh lao động

 • Huấn luyện thực hành nhóm 2: Người có trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện.
 • Huấn luyện thực hành nhóm 3: Người có trình độ từ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 03 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện.
 • Huấn luyện thực hành nhóm 4: Người có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 03 năm trong chuyên ngành huấn luyện.
 • Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc 3 trường hợp trên nhưng có ít nhất 04 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động thì được huấn luyện thực hành theo quy định tại 3 trường hợp trên phù hợp với kinh nghiệm.
 • Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: Người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ.

Định kỳ 5 năm, người huấn luyện phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động.

Trừ người huấn luyện sơ cấp cứu và người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.


III. Tiêu chuẩn của một trung tâm huấn luyện an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn
Một buổi huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 được tổ chức bởi trung tâm huấn luyện có thẩm quyền hợp pháp

Một trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được cho là đúng tiêu chuẩn khi trung tâm đó đáp ứng được các tiêu chí sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Có thể thấy, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước, ghi nhận một số thông tin cơ bản nhất của doanh nghiệp và là cơ sở xác định nghĩa vụ bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp của Nhà nước. Trong đó, lĩnh vực đào tạo giáo dục cũng phải được thể hiện trong danh mục ngành nghề mà doanh nghiệp được phép hoạt động.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là mẫu văn bản cũng như điều kiện tối thiểu mà một trung tâm huấn luyện an toàn lao động cần phải sở hữu.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động

Tổ chức huấn luyện được phân thành 3 loại theo đặc điểm, tính chất phức tạp của đối tượng huấn luyện như sau:

A. Điều kiện tổ chức huấn luyện hạng A huấn luyện nhóm 4 và 6 như sau:

 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30 m2 trở lên;
 • Có ít nhất 02 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ và 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;
 • Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định này;
 • Máy, thiết bị, nhà xưởng, nơi huấn luyện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

B. Điều kiện tổ chức huấn luyện hạng B huấn luyện nhóm 1, 4, 5 và 6 như sau:

 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30 m2 trở lên;
 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện;
 • Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;
 • Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại phụ lục IV Nghị định 44/2016/NĐ-CP và sửa đổi tại điều 2 Nghị định 140/2018/NĐ-CP

C. Điều kiện tổ chức huấn luyện hạng C huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4, 5 và 6 như sau:

 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30 m2 trở lên;
 • Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện. Máy, thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi huấn luyện thực hành phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; khu huấn luyện thực hành bảo đảm diện tích ít nhất 300 m2;
 • Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;
 • Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại phụ lục IV Nghị định 44/2016/NĐ-CP và sửa đổi tại điều 2 Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Khi doanh nghiệp đạt đủ điều kiện được nêu trong 3 trường hợp trên sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động tương ứng với hạng mục huấn luyện được Cục an toàn lao động cấp phép.


IV. Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tại TP.HCM

Trung tâm huấn luyện của Nam Việt luôn được đầu tư về cơ sở vật chất, tổ chức khóa huấn luyện ngày càng khoa học. Những năm qua An Toàn Nam Việt đã không ngừng cải tiến quy trình huấn luyện sao cho chất lượng đào tạo được đảm bảo và học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức mà chúng tôi truyền đạt.

 • Thấu hiểu tinh thần và thể chất thoải mái là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm chất lượng đào tạo huấn luyện an toàn lao động, An Toàn Nam Việt đã trang bị phòng học hiện đại với bàn ghế, thiết bị giảng dạy tiên tiến tại trung tâm huấn luyện an toàn ở địa chỉ Lầu 2, số 655 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điều này tạo nên môi trường tiếp thu kiến thức nhanh chóng để việc học đạt hiệu quả cao nhất.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trung tâm huấn luyện an toàn
Phòng học của một buổi huấn luyện an toàn lao động tại Trung tâm An Toàn Nam Việt
 • Các khóa huấn luyện an toàn lao động được lên kế hoạch tổ chức từ trước, nên việc ổn định sắp xếp học viên cũng trở nên dễ dàng, tạo tâm lý vui vẻ cho người lao động khi tham gia buổi huấn luyện.
 • Để đáp ứng nhu cầu địa lý mà Công ty huấn luyện an toàn lao động Nam Việt sẵn sàng phục vụ công tác tổ chức đào tạo cho quý doanh nghiệp tại địa điểm mà quý doanh nghiệp muốn.
 • Tài liệu huấn luyện được biên soạn từ đội ngũ giảng viên có trình độ cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn lao động và luôn bám sát theo tinh thần huấn luyện trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Cùng với phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên luôn trình bày sinh động và thực tế, giúp cho người lao động nắm được kiến thức vận dụng vào thực tế một cách dễ dàng.
 • Đội ngũ giảng viên An Toàn Nam Việt có trình độ cao cũng như năng lực huấn luyện an toàn lao động cho tất cả các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, huấn luyện an toàn cho mọi ngành nghề, mọi tính chất công việc đa dạng phức tạp.
 • Chi phí huấn luyện an toàn lao động hợp lý và cạnh tranh nhất cho thể (tham khảo bảng báo giá)

V. Danh sách các trung tâm huấn luyện an toàn uy tín

1. Công ty huấn luyện an toàn lao động uy tín phía nam

 • An Toàn Nam Việt
  • Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Quan Trắc Môi Trường Nam Việt được thành lập từ năm 2020, đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo số 95/2020/GCN. Đến nay, trung tâm huấn luyện an toàn lao động của công ty đã trải qua 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực và đã đào tạo huấn luyện an toàn lao động cho hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh miền nam nói chung. An Toàn Nam Việt có đủ năng lực, sự chuyên nghiệp và qui trình giảng dạy tiên tiến trong trong lĩnh vực đào tạo an toàn.
 • An Toàn Việt Nam
  • Công Ty TNHH Huấn Luyện Kỹ Thuật An Toàn Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động, giáo dục nghề nghiệp, kiểm định an toàn… với đội ngũ cán bộ giảng viên được đào tạo chuyên nghiệp có trình độ đại học và sau đại học, có năng lực làm việc cao, nhiều kinh nghiệm, không ngừng cập nhật và học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn.
 • Vinacontrol CE
  • Vinacontrol chính thức thành lập Công ty Cổ phần Chứng nhận Vinacontrol (tên rút gọn là Vinacontrol Cert, viết tắt là VNCE) vào năm 2012, là công ty thành viên của Tập đoàn với thế mạnh trong hoạt động chứng nhận sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa và huấn luyện an toàn lao động.

2. Công ty huấn luyện an toàn lao động uy tín phía bắc

 • NCOSH
  • Trung tâm Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được thành lập từ năm 2004 theo Quyết định số1176/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn lao động. Trải qua hơn 16 năm hoạt động Trung tâm ngày càng lớn mạnh và phát triển trên nhiều lĩnh vực dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động đã thực hiện đào tạo hàng chục nghìn cán bộ quản lý.
 • CRS VINA
  • Công ty TNHH DV TV Công Nghệ Môi trường Etech là đơn vị chuyên về tư vấn môi trường, Quan trắc môi trường định kỳ; Quan trắc môi trường lao động; kiểm định an toàn thiết bị, Đào tạo an toàn và Chứng nhận. Được hình thành và phát triển, trong 6 năm qua thương hiệu ETECH được khách hàng biết tới và tin tưởng đặt niềm tin. Qua đó, Etech luôn không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, định hướng phát triển nguồn tri thức tổ chức; đồng thời còn có dịch vụ huấn luyện an toàn lao động.
 • TCS HÀ NỘI
  • Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội được thành lập từ năm 2012. Dịch vụ do TCS Hà Nội cung cấp là giải pháp tổng thế cho khách hàng, từ đào tạo huấn luyện đến triển khai thực hiện và đánh giá hiệu lực thực hiện. Để làm được tất cả những điều này, các thành viên của TCS Hà Nội được thúc đẩy bởi một tập hợp các giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng tới mỗi ngày.

Bình luận cho bài viết

 1. Avatar
  hoamaicontrusterdn đã bình luận:

  Nam Việt tư vấn cho tôi rất nhiệt tình, giải đáp thắc mắc của tôi một cách chu đáo. Về điều này thôi là đã muốn sử dụng dịch vụ của trung tâm huấn luyện rồi.

 2. Avatar
  vanhieutran2306 đã bình luận:

  Bài giảng của thầy rất tuyệt vời, ngồi nghe mà lôi cuốn lắm nha. Công tác tổ chức lớp học cũng chu đáo nữa, nếu lần sau mà tôi có nhu cầu huấn luyện an toàn chắc chắn tôi sẽ tìm đến Nam Việt.

Trả lời