Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại TP.HCM được tổ chức từ ngày 07 đến 10/12/2022 tại:

  • Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn, có địa chỉ trụ sở ở số 27 – 29 – 31 đường 9A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Nguyễn Văn Lộc.
  • Nội dung huấn luyện an toàn làm việc trong môi trường y tế cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn

Vũ Thị Hạnh Duyên / Giám Đốc Điều Hành

“Đơn vị tổ chức huấn luyện rất linh hoạt. Chúng tôi nhận được sự tiện lợi từ công tác tổ chức khóa huấn luyện, giảng viên rất nhiệt tình.”

Trả lời