Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Dựng Đại Thịnh

Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Dựng Đại Thịnh

Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Dựng Đại Thịnh

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại TP.HCM được tổ chức từ ngày 03 đến 05/08/2022 tại:

  • Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Dựng Đại Thịnh, có địa chỉ trụ sở ở số 35/52 Đường 297, Tổ 11, Khu Phố 4, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Trần Thúc Tài.
  • Nội dung huấn luyện an toàn làm việc trong xây dựng cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Dựng Đại Thịnh

Trần Thái Nguyên / Tổng Giám Đốc

“Tôi thấy được sự tâm huyết trong lĩnh vực an toàn lao động của Công ty Nam Việt qua cách giảng dạy của giảng viên, rất sinh động và thực tế. Khóa học giúp tôi cũng như anh chị em nhân viên công ty có một cái nhìn khác về an toàn lao động.”

Trả lời