Quan trắc môi trường lao động tại Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Quốc Việt

Quan trắc môi trường lao động tại Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Quốc Việt

Buổi quan trắc môi trường lao động tại Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Quốc Việt là quá trình thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu từ các yếu tố lao động.

Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Quốc Việt


THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động quan trắc môi trường lao động tại TP.HCM được tổ chức vào ngày 10/05/2022 tại:

  • Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Quốc Việt. (04 Cao Đức Lân – Phường An Phú – Thành phố Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh.)
  • Đơn vị tổ chức thực hiện buổi quan trắc môi trường lao động là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Chuyên viên thực hiện quan trắc chính trong buổi quan trắc môi trường lao động là Bà Phan Thị Kim Duyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *