An toàn lao động khi làm việc với nồi hơi

Câu 1: Theo Nghị Định 44/2016/NĐ-CP, Thời hạn cấp, cấp mới thẻ an toàn vệ sinh lao động

Câu 2: Các yếu tố tạo nên sự cháy thông thường là

Câu 3: Người vận hành thiết bị chịu áp lực có quyền từ chối vận hành thiết bị khi thấy

Câu 4: Áp kế trên thiết bị chịu áp lực phải

Câu 5: Khi áp suất trong Nồi hơi đung điện vượt qúa 1,1 lần áp suất cho phép mà van an toàn không hoạt động, thì người công nhân cần phải thao tác

Câu 6: Người được giao nhiệm vụ trực tiếp vận hành nồi hơi có trách nhiệm

Câu 7: Nồi hơi có áp suất làm việc 6,0 bar, lắp 01 van an toàn và 01 rờle áp suất để ngắt nguồn cung cấp áp suất, ta phải điều chỉnh cơ cấu làm việc như sau

Câu 8: Theo Nghị Định 44/2016/NĐ-CP, Thời gian huấn luyện lần đầu của nhóm 3 tối thiểu được quy định?

Câu 9: Nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố nổ bộ phận chịu áp lực của nồi hơi là do

Câu 10: Những trường hợp nào dưới đây phải lập tức ngừng nồi sự cố

Câu 11: Nguyên nhân gây nổ nồi hơi là (nồi hơi có trang bị đủ áp kế, van an toàn và rơle áp suất)

Câu 12: Nguyên nhân làm kim loại nồi hơi bị hư hỏng là do

Trả lời