Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất mút xốp (Styrofoam)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất mút xốp, nguy cơ chính gây hại cho sức khỏe của công nhân là gì?

Câu 2: Mục đích của việc đào tạo an toàn lao động trong sản xuất mút xốp là gì?

Câu 3: Nếu phát hiện người lao động có dấu hiệu bị ngộ độc hóa chất trong quá trình sản xuất mút xốp, hành động đúng đắn là gì?

Câu 4: Để tránh tai nạn khi làm việc với các máy móc sản xuất mút xốp, điều gì là cần thiết?

Câu 5: Trong sản xuất mút xốp, yêu cầu bảo vệ vật liệu và thiết bị khỏi ảnh hưởng của nguồn nhiệt cao là để làm gì?

Câu 6: Phương tiện di chuyển vật liệu trong sản xuất mút xốp nên được kiểm tra định kỳ để đảm bảo gì?

Câu 7: Trong quá trình sử dụng hóa chất sản xuất mút xốp, việc thải dư thừa hóa chất phải được thực hiện như thế nào?

Câu 8: Trong sản xuất mút xốp, việc lắp đặt hệ thống thoát khí hiệu quả là để làm gì?

Câu 9: Khi làm việc gần với các máy móc sản xuất mút xốp, việc quan trọng nhất cần làm là gì?

Câu 10: Trong sản xuất mút xốp, các vùng làm việc nên được bố trí như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời