Ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại
Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Tình huống Khẩn Cấp > Diễn tập ứng phó > Ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại

Ứng phó khẩn cấp là các quy trình để giảm thiểu thiệt hại được thiết kế để đối phó với tình huống khẩn cấp và xử lý sự cố. Không chỉ là việc phản ứng ngay lập tức, mà còn bao gồm các bước và quy trình được lập kế hoạch trước để đảm bảo sự chuẩn bị và phản ứng hiệu quả trong mọi tình huống.

I. Tại sao mọi doanh nghiệp cần một kế hoạch ứng phó khẩn cấp chi tiết?

Trong thế giới ngày nay, doanh nghiệp đối diện với một loạt các rủi ro tiềm ẩn như thiên tai, thảm họa, sự cố kỹ thuật, và khủng bố,… Việc không có một kế hoạch ứng phó khẩn cấp chi tiết có thể đặt doanh nghiệp vào tình thế nguy hiểm về mặt tài chính, nhân lực, và uy tín.

Kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp chi tiết đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ doanh nghiệp bằng cách giảm thiểu thương vong và thiệt hại. Đầu tiên, nó giúp doanh nghiệp xác định và đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn, sau đó xây dựng những phương án cụ thể để giảm thiểu thương vong và thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Ngoài ra, kế hoạch ứng phó khẩn cấp còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu gián đoạn trong hoạt động kinh doanh. Điều này đạt được bằng cách hỗ trợ quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả sau khi xảy ra sự cố, giảm thiểu thời gian gián đoạn.

Một ưu điểm khác của việc có kế hoạch ứng phó khẩn cấp chi tiết là giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật. Nhiều quy định pháp luật yêu cầu doanh nghiệp phải có kế hoạch ứng phó khẩn cấp, và việc thực hiện kế hoạch chi tiết sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ các quy định này.

Để xây dựng một kế hoạch ứng phó khẩn cấp chi tiết, doanh nghiệp cần bắt đầu bằng việc đánh giá rủi ro, xác định các mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Sau đó, họ cần xây dựng các phương án ứng phó cụ thể cho từng loại rủi ro này. Quá trình thử nghiệm và cập nhật kế hoạch cũng quan trọng để đảm bảo rằng nó luôn hoạt động hiệu quả và phản ánh sự thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại
Tầm quan trọng của kế hoạch ứng phó khẩn cấp

II. Làm thế nào để xác định các nguy cơ và rủi ro phổ biến trong kịch bản ứng phó khẩn cấp?

Xác định các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn là một phần quan trọng và khắc khe trong quá trình xây dựng kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp. Việc này không chỉ giúp ta nhận biết mọi mối đe dọa có thể xuất hiện mà còn định hình cho quá trình phòng ngừa và ứng phó sao cho hiệu quả nhất.

Có nhiều cách để định rõ các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn, và dưới đây là một số phương pháp chi tiết:

Phân Tích Môi Trường:

 • Đánh giá mọi yếu tố môi trường lao động, từ bên trong doanh nghiệp đến bên ngoài, có thể gây ra các sự cố như bão, lũ lụt, động đất, hay các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Xác định các yếu tố xã hội như khủng bố hay bạo loạn cũng là một phần quan trọng của phân tích này.

Phân Tích Quá Khứ:

 • Nghiên cứu kỹ lịch sử các sự cố trước đó để hiểu rõ về những nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt trong tương lai.

Phỏng Vấn Chuyên Gia:

 • Đưa vào tình huống ý kiến và kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia về an toàn, môi trường để có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn.

Khi đã xác định được các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn, bước tiếp theo là đánh giá mức độ nghiêm trọng của chúng để xây dựng các biện pháp phòng ngừa và ứng phó cụ thể. Ví dụ về những nguy cơ và rủi ro phổ biến có thể gặp trong kịch bản khẩn cấp bao gồm thiên tai như bão, lũ lụt, động đất, sự cố môi trường như rò rỉ hóa chất, ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động như cháy nổ, điện giật, cùng với các sự cố khủng bố như khủng bố sinh học, khủng bố vũ khí hóa học, và các sự cố khác như mất điện, mất nước. Việc này không chỉ là một công việc một lần mà còn cần được thực hiện thường xuyên để đảm bảo sự an toàn liên tục cho con người và tài sản.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại
Đánh Giá Rủi Ro và Các Kịch Bản Khẩn Cấp

III. Quy trình tạo ra một kế hoạch ứng phó khẩn cấp đảm bảo sự hiệu quả và linh hoạt

Một kế hoạch ứng phó khẩn cấp được coi là hiệu quả và linh hoạt khi tuân theo các nguyên tắc sau đây một cách rõ ràng và chi tiết:

Cụ thể và Chi tiết:

 • Phân Tích Rủi ro và Đánh Giá Tình Huống: Kế hoạch được xây dựng dựa trên một phân tích chi tiết về rủi ro và đánh giá cụ thể về tình huống khẩn cấp của doanh nghiệp. Nội dung của kế hoạch phải được trình bày một cách rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu và thực hiện được.

Hiệu quả:

 • Mục Tiêu Giảm Thiểu Thiệt Hại: Kế hoạch được thiết kế với mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi sự cố xảy ra. Phương án sơ tán, biện pháp cứu hộ và khắc phục hậu quả được xác định rõ trong kế hoạch.

Linh hoạt:

 • Thích Ứng với Mọi Tình Huống Khẩn Cấp: Kế hoạch có tính linh hoạt để có thể thích ứng với nhiều tình huống khẩn cấp khác nhau. Có khả năng điều chỉnh chi tiết của kế hoạch tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Quy trình tạo kế hoạch ứng phó khẩn cấp:

Bước 1: Xác định các rủi ro tiềm ẩn

Doanh nghiệp cần xác định các rủi ro tiềm ẩn, bao gồm cháy nổ, tai nạn lao động, tràn dầu, thảm họa thiên nhiên, và các sự cố khác.

Bước 2: Đánh giá các tình huống khẩn cấp

Dựa trên rủi ro xác định, doanh nghiệp đánh giá mức độ nghiêm trọng của các tình huống khẩn cấp và xác định các biện pháp ứng phó cần thiết.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp

Kế hoạch bao gồm phương án sơ tán, biện pháp cứu hộ cứu nạn, và biện pháp khắc phục hậu quả. Mọi nội dung phải được trình bày chi tiết và rõ ràng.

Bước 4: Thực hiện diễn tập

Doanh nghiệp cần thực hiện diễn tập để kiểm tra tính khả thi của kế hoạch, phát hiện và khắc phục thiếu sót, và nâng cao kỹ năng ứng phó khẩn cấp của nhân viên.

Bước 5: Theo dõi và cập nhật kế hoạch

Kế hoạch cần được theo dõi và cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt, đồng thời đáp ứng với thay đổi về rủi ro, hoạt động kinh doanh và quy định pháp luật.

Xây dựng một kế hoạch ứng phó khẩn cấp chi tiết, hiệu quả và linh hoạt là quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, giúp giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại
Xây Dựng Kế Hoạch Đối Phó Hiệu Quả

IV. Xây dựng đội ngũ và tài nguyên cần thiết để đối phó với tình huống khẩn cấp

Tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở mọi nơi, mang theo những hậu quả nghiêm trọng đối với con người và tài sản. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ và tài nguyên để đối phó với những tình huống này trở nên vô cùng quan trọng.

 • Đội ngũ ứng phó tình huống khẩn cấp: Đội ngũ này gồm các cá nhân được đào tạo và trang bị kỹ năng cần thiết để giải quyết tình huống khẩn cấp. Đội ngũ bao gồm cán bộ an toàn lao động, nhân viên y tế, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nhân viên cứu hộ, và những thành viên có trình độ chuyên môn phù hợp với mỗi loại tình huống. Sự tham gia đa dạng của các thành viên, như nhân viên vận hành và bảo vệ, cũng là quan trọng để đảm bảo đội ngũ đầy đủ và đa ngành.
 • Tài nguyên cần thiết: Bên cạnh đội ngũ, tổ chức cần có các tài nguyên để đối phó với tình huống khẩn cấp. Điều này bao gồm phương tiện bảo hộ lao động, dụng cụ y tế, phương tiện liên lạc, và kho lưu trữ an toàn. Việc sắp xếp và bảo quản cẩn thận các tài nguyên này là quan trọng để chúng sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.
 • Cách thức xây dựng: Để xây dựng đội ngũ và tài nguyên cần thiết, tổ chức cần thực hiện một số bước. Đầu tiên, xác định các loại tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Sau đó, xác định yêu cầu về nhân lực và tài nguyên cho từng loại tình huống. Tiếp theo là xây dựng kế hoạch đào tạo và trang bị kỹ năng cho đội ngũ ứng phó. Cuối cùng, chuẩn bị đầy đủ các tài nguyên cần thiết.

Việc này là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc từ các tổ chức. Tuy nhiên, nó là một công việc cần thiết để đảm bảo an toàn cho con người và tài sản khi phải đối mặt với tình huống khẩn cấp.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại
Tận dụng nguồn lực hiện có để hỗ trợ kế hoạch ứng phó

V. Chiến lược giảm thiểu thời gian phản ứng và tăng tính hiệu quả của kịch bản ứng phó khẩn cấp

Thời gian phản ứng đóng vai trò quan trọng trong việc định rõ thành công của các hoạt động ứng phó khẩn cấp. Việc giảm thiểu thời gian này đồng nghĩa với việc ngăn chặn hoặc giảm thiểu tối đa thiệt hại mà sự cố có thể gây ra. Để đạt được mục tiêu này, có một chiến lược tổng thể bao gồm các giải pháp sau:

Xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp chi tiết và khoa học:

 • Kịch bản ứng phó khẩn cấp là một tài liệu quan trọng, hỗ trợ tổ chức chủ động trong việc ứng phó khi có sự cố.
 • Phải dựa trên phân tích rủi ro và đánh giá tác động của sự cố, kịch bản xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân liên quan.
 • Ví dụ: Trong thực tế, khi có động đất, một thành phố đã triển khai kịch bản ứng phó khẩn cấp đã được xây dựng trước đó. Kịch bản này đã đề xuất các biện pháp cụ thể như di dời dân, đặt kế hoạch sơ tán, và xác định các khu vực an toàn.

Tổ chức diễn tập ứng phó khẩn cấp thường xuyên:

 • Diễn tập là một hình thức thực hành giúp nâng cao năng lực ứng phó của các lực lượng tham gia.
 • Tổ chức thường xuyên và theo các tình huống cụ thể để đảm bảo lực lượng tham gia nắm vững quy trình ứng phó, phối hợp hiệu quả.
 • Ví dụ: Một tỉnh thường xuyên tổ chức các bài diễn tập đa cấp với sự tham gia của các đơn vị cứu thương, lực lượng cảnh sát, và các tổ chức cứu hộ. Việc diễn tập này đã cung cấp cơ hội để cải thiện phối hợp, hiệu suất và sẵn sàng của các đội ngũ.

Đầu tư trang thiết bị, phương tiện ứng phó:

 • Trang thiết bị và phương tiện ứng phó đóng vai trò quan trọng trong nâng cao khả năng ứng phó của các lực lượng.
 • Cần đầu tư vào trang thiết bị và phương tiện phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công tác ứng phó.
 • Ví dụ: Một quốc gia đã đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm và trang thiết bị đo lường để theo dõi và dự đoán thiên tai. Điều này đã giúp nâng cao khả năng dự báo và cung cấp thời gian đầy đủ cho cơ quan ứng phó và cộng đồng chuẩn bị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức:

 • Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu thời gian phản ứng cộng đồng.
 • Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ứng phó khẩn cấp để người dân biết cách ứng phó khi có sự cố.
 • Ví dụ: Trong trường hợp cháy rừng, một tổ chức chính phủ đã triển khai chiến dịch tuyên truyền trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội để hướng dẫn cộng đồng về cách đối phó với khẩn cấp. Kết quả là, dân số đã biết cách tự bảo vệ và hỗ trợ các nỗ lực ứng phó của chính phủ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ giúp giảm thiểu thời gian phản ứng, nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó khẩn cấp, đồng thời bảo vệ an toàn và tài sản của nhân dân.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại
Hành Động Nhanh Chóng Trong Các Tình Huống Khẩn Cấp

VI. Các biện pháp giữ cho doanh nghiệp hoạt động trong mọi tình huống khẩn cấp

Trong mọi doanh nghiệp, việc đối mặt với tình huống khẩn cấp là không thể tránh khỏi. Những sự kiện đột ngột và không lường trước được có thể mang đến những tổn thất nặng nề về cả tài sản, người và hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo rằng doanh nghiệp có khả năng duy trì hoạt động bình thường trong mọi tình huống khẩn cấp, việc thực hiện các biện pháp sau là cực kỳ quan trọng.

1. Xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn: Bước quan trọng nhất là phải xác định những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra đối với doanh nghiệp, như thiên tai, cháy nổ, khủng bố, tai nạn lao động, hay sự cố môi trường. Điều này giúp doanh nghiệp chuẩn bị trước và đưa ra những giải pháp ứng phó hiệu quả.

2. Lập kế hoạch ứng phó: Sau khi xác định được các tình huống tiềm ẩn, doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch ứng phó cụ thể cho từng tình huống. Kế hoạch này nên bao gồm mục tiêu và phạm vi ứng phó, các biện pháp cụ thể, trách nhiệm của từng bộ phận và cá nhân, cũng như phương án liên lạc và báo cáo.

3. Tổ chức đào tạo, huấn luyện: Nhân viên cần được đào tạo và huấn luyện đối với các quy định và quy trình ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Điều này giúp họ có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả khi cần thiết.

4. Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết: Doanh nghiệp cần chuẩn bị trước các nguồn lực cần thiết để ứng phó trong tình huống khẩn cấp, bao gồm thiết bị, vật tư, và thuốc men.

5. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Kế hoạch ứng phó cần phải được kiểm tra và đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn hiệu quả và đáp ứng được với những thay đổi trong môi trường kinh doanh và xã hội.

Bằng cách thực hiện các bước này, doanh nghiệp có thể giảm thiểu thiệt hại và có khả năng khôi phục hoạt động nhanh chóng khi đối mặt với tình huống khẩn cấp.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại
Bảo vệ dữ liệu, hệ thống và quy trình kinh doanh trong các tình huống khẩn cấp

VII. Học từ mọi tình huống khẩn cấp và liên tục cải tiến kế hoạch ứng phó khẩn cấp

Mỗi tình huống khẩn cấp không chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên mà còn là cơ hội quý giá để học hỏi. Quá trình phân tích nguyên nhân và đánh giá hiệu quả của kế hoạch ứng phó có thể cung cấp những kinh nghiệm và bài học quan trọng, làm tăng khả năng ứng phó hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp tương lai.

Có nhiều phương pháp để rút kinh nghiệm từ các tình huống khẩn cấp, trong đó một cách quan trọng là tổ chức cuộc họp đánh giá sau sự cố. Cuộc họp này nên đặc trách đại diện từ mọi bên liên quan, từ lãnh đạo cấp cao đến nhân viên tham gia trực tiếp vào ứng phó. Cuộc họp được thiết kế để tập trung vào phân tích nguyên nhân của sự cố, đánh giá hiệu quả của kế hoạch ứng phó, và xác định những điểm mạnh và điểm yếu của kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu các tài liệu và báo cáo về các tình huống khẩn cấp khác cũng là một cách hiệu quả để học hỏi. Việc này giúp hiểu rõ hơn về các rủi ro tiềm ẩn và cách ứng phó một cách hiệu quả.

Để liên tục cải tiến kế hoạch ứng phó khẩn cấp, chúng ta cần duy trì sự linh hoạt. Khi tình hình thay đổi, cần cập nhật kế hoạch ứng phó để nó phản ánh đúng tình hình mới. Hơn nữa, việc tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp đều đặn là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng mọi thành viên đều hiểu rõ kế hoạch và có khả năng thực hiện nó một cách hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp.

Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản để cải tiến kế hoạch ứng phó khẩn cấp:

 1. Phù hợp với Tình hình Thực Tế: Đảm bảo kế hoạch ứng phó phản ánh đúng tình hình thực tế của tổ chức.
 2. Sự Hiểu Biết và Thực Hiện: Đảm bảo mọi người trong tổ chức hiểu rõ kế hoạch và có khả năng thực hiện nó một cách hiệu quả.
 3. Cập Nhật Định Kỳ: Thường xuyên cập nhật kế hoạch để phản ánh những thay đổi trong tình hình.
 4. Cuộc Diễn Tập Đều Đặn: Tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp đều đặn để đảm bảo sự sẵn sàng và hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp.
Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm các bước và quy trình để giảm thiểu thiệt hại
Nâng Cao Kỹ Năng Ứng Phó Khẩn Cấp

VIII. Năng lực Huấn Luyện An Toàn Lao Động của An Toàn Nam Việt

An Toàn Nam Việt là trung tâm chuyên huấn luyện an toàn lao động (bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng anh, tiếng hoa, tiếng nhật, tiếng hàn….) uy tín và chất lượng ở Việt Nam hiện nay. Với các buổi huấn luyện an toàn lao động được diễn ra liên tục tại các xưởng sản xuất, nhà máy hoặc công trường xây dựng trên khắp cả nước (63 tỉnh thành tại Việt Nam).

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Giấy phép huấn luyện an toàn lao động

 • An Toàn Nam Việt đã được Cục An Toàn của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hội kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Điều đó càng củng cố thêm vững chắc năng lực hoạt động đào tạo an toàn lao động của chúng tôi.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện Huấn luyện an toàn lao động

Tài liệu và bài giảng

 • Trước khi tài liệu huấn luyện an toàn lao động được đưa vào các khóa đào tạo ATLĐ, chúng đã được xem xét và kiểm duyệt để đảm bảo rằng bài giảng luôn đúng về mặt kiến thức và hiệu quả khi được áp dụng.
 • Phương pháp giảng dạy của các giảng viên được đồng bộ theo tiêu chuẩn giảng dạy của An Toàn Nam Việt, là phương pháp mà các chuyên gia về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đã nghiên cứu và đúc kết trong quá trình giảng dạy nhằm mang lại hiệu quả tiếp thu kiến thức cao nhất cho học viên.

Cơ sở vật chất

 • Việc kiểm soát các yếu tố tại phòng học ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện sẽ làm tăng hiệu suất giảng dạy và hiệu quả tiếp thu kiến thức của học viên.
 • Cơ sở vật chất hỗ trợ khóa huấn luyện của chúng tôi luôn bố trí phòng học rộng rãi đạt tiêu chuẩn về diện tích, ánh sáng, thiết bị huấn luyện …v.v…

IX. Trung tâm quan trắc môi trường lao động toàn quốc

Trung tâm quan trắc môi trường lao động của Nam Việt là một đơn vị chuyên nghiệp về giám sát và đo lường chất lượng môi trường lao động khắp mọi tỉnh thành tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên viên quan trắc giàu kinh nghiệm, trung tâm sử dụng các thiết bị đo lường hiện đại, đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngoài việc cung cấp dịch vụ quan trắc, trung tâm còn hỗ trợ khách hàng trong việc lập kế hoạch, xử lý, và theo dõi các vấn đề về môi trường lao động. Với phương châm “khách hàng là trung tâm”, luôn mang đến sự hài lòng của khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và cam kết đưa ra những giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp.

Với sự đầu tư về kỹ thuật, công nghệ và nhân lực, trung tâm quan trắc của Nam Việt đã và đang trở thành một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động tại TP. Hồ Chí Minh với các mục tiêu sau:

 • Chúng tôi luôn xem trọng danh tiếng thương hiệu và chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình.
 • Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những điều tốt nhất có thể và phù hợp nhất có thể.
 • Cùng với đội ngũ Thạc sĩ, Kỹ sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn với mong muốn bảo vệ môi trường và làm lợi ích cho doanh nghiệp.
 • Đến với đội ngũ Quan trắc Môi trường Nam Việt, Quý công ty sẽ nhận được sự phục vụ chuyên nghiệp với các chuyên gia trong lĩnh vực quan trắc. Đồng thời có được những ưu đãi tốt nhất về chi phí.

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Nam Việt bao gồm các bước cơ bản sau:

 • Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, công ty chúng tôi luôn đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đúng và đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết với Sở Y tế.
 • Thông báo trung thực kết quả quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động.
 • Trường hợp kết quả quan trắc môi trường lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động, công ty Nam Việt sẽ hỗ trợ đưa ra các giải pháp khắc phục và cơ sở lao động sẽ thực hiện như sau:
  • Triển khi biện pháp cải thiện điều kiện lao động để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố có hại và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
  • Tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và các bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo.
  • Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
Công văn sở y tế đồng ý với nội dung công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *