KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Chào mừng Anh/Chị đến với Danh sách tổng hợp các loại chứng chỉ an toàn lao động. Hành trình sẽ giúp Anh/Chị hiểu rõ về các loại chứng chỉ atlđ nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà công nhân hoặc nhân viên sẽ được cấp sau khi hoàn thành khóa huấn luyện an toàn lao động và vượt qua bài kiểm tra. Các loại chứng chỉ được liệt kê bên dưới là các mẫu đã được chính phủ ban hành thông qua nghị định 44/2016/NĐ-CP.