Y tế

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > An toàn theo lĩnh vực > Y tế

Kiến thức ATLĐ giúp nhân viên y tế thực hiện biện pháp phòng chống lây nhiễm đúng cách, bảo vệ cả bản thân và bệnh nhân.