Luật an toàn lao động

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Luật và Quy Định Lao Động > Luật an toàn lao động

Luật an toàn lao động là một hệ thống quy định và quy tắc được thiết lập để bảo vệ quyền lợi và an toàn của người lao động khi họ tham gia vào các hoạt động lao động. Mục tiêu chính của luật an toàn lao động là Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động.