Cứu nạn cứu hộ

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Tình huống Khẩn Cấp > Cứu nạn cứu hộ

Cứu nạn cứu hộ (CNCH) đóng vai trò quan trọng trong giải quyết sự cố tai nạn trong nhà máy. Vai trò của họ bao gồm nhiều khía cạnh, từ việc cung cấp sự giúp đỡ ngay lập tức đến việc tham gia vào quá trình phục hồi sau sự cố.