Sơ cấp cứu

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Tình huống Khẩn Cấp > Sơ cấp cứu

Sơ cấp cứu đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tai nạn lao động ở nhà máy. Đội ngũ sơ cấp cứu được đào tạo để cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc ngay từ lúc đầu sau khi xảy ra tai nạn.